What happened to Christ between 14 - 29 years?

Sakthi Foundation

What happened to Jesus between 14 – 29 years? – A crisp research

பாரத தேசத்தின் மூன்று ஞானிகள் வானத்தில் தோன்றிய நக்ஷத்ர மண்டலத்தையும் மிகவும் சுடர் விட்ட விண்மீனின் வானியல் உண்மையையும் கருத்தில் கொண்டு மத்திய கிழக்குப் பகுதியான இஸ்ரேலில் மனித குலத்தின் முன்னேற்றத்துக்கான மாமனிதன் [ஏசு] பிறந்ததை உணர்ந்தனர்.

மேற்கூறிய கருத்தை ஸ்வாமி அபேதானந்தா, தலாய் லாமா ஆகியோர் பகர்வர்.

பைபிளில் ”மூன்று கிழக்கத்திய ஞானியர்” என்ற குறிப்பே உண்டு.[பிற்கால பைபிள் அல்லவா?] பாரத தேசத்தினர் என்றால் தீட்டுப் பட்டுவிடும் அல்லவா மதத்துக்கு?

Continue reading
  2620 Hits
2620 Hits

St.Thomas tomb in Mylapore - Madras - a Jeevasamadhi

Sakthi Foundation

மயிலைக் கடற்கரையில் தாமஸின் ஜீவசமாதி...

சென்னையில் உள்ள சாந்தோம் தேவாலம் மிகவும் ப்ரஸிதி ஆனது.

சேர தேசம் வந்த ஏசுவின் மாணவர் தாமஸ் மயிலையில் வாழ்ந்தார்.

அப்போது அவர் இன்றுள்ள சாந்தோம் பகுதியில் தான் வாழ்ந்தார்.

Continue reading
  2621 Hits
2621 Hits

From temple to world stage – 2 [Article to celebrate Rukmini Devi Arundel and initiate the awareness]

Sakthi Foundation

From temple to world stage – 2 [Article to celebrate Rukmini Devi Arundel and initiate the awareness]

When festival processions happens in rural side of the state still we can see various folk arts performances in which women take a major role in Karagam, raja-rani dance, False wooden leg horse dance etc.

Still it is no doubt few women artist undergo unaccepted behavior with public and the art is being blamed for that and usually the artist community are looked with a wrong respect.

Two Tamil movies – Thillana Mohanambhal and Karagattakaran brought out the real respect for these artists.

Continue reading
  3206 Hits
3206 Hits

From temple to world stage – [Article about Rukmini Devi Arundel’s renaissance in dance with great awareness]

Sakthi Foundation

From temple to world stage – 1 [Article about Rukmini Devi Arundel’s renaissance in dance with great awareness]

When spirituality used music, dance and other fine arts as the bridge to connect the self with the supreme truth, temples welcomed people to dedicate them self for the promotion of arts and devotion to common man.

The above said idea was especially given to women. Women who could not lead a peaceful life at home, neglected woman, orphans, artists, spinsters can accept this path of art cum devotion at temple service.

Proper respect, recognition, care, food, clothing and shelter were provided to such women who came forward to serve the people through temples.

Continue reading
  2791 Hits
2791 Hits

Selftual Christ birth

Sakthi Foundation

என்னுள் மலரட்டும் ஏசு பிறப்பு

 

தனது வாழ்க்கையை முன்னுதாரணமாக மாற்றிக் கொண்டு, அதன் மூலம் மக்களின் முன்னேற்றத்துக்கும் முழு மொத்த சமூஹத்தின் நலமான மாற்றத்துக்கும் காரணமான மனிதன் ”அவதார புருஷன்” ஆகிறான்.

தன்னலம், ஆணவம் இன்றி தூய அன்பாலும் மரியாதையாலும் யாவையும் அனைத்து உயிர்களையும் மதித்து சேவை செய்து அதை பரமசத்தியத்திற்கே செய்யும் சேவையாக வாழ்பவன் அவதார புருஷன்!

Continue reading
  2707 Hits
2707 Hits

Brave women after Dakshayini - Sathi women in Tamil Nadu - English version

Sakthi Foundation

Brave women after Dakshayini

We all are aware that there are 51 Sakthi peetams were universal energy as Goddess is being worshiped in various forms and names.

In Rajasthan we have lot of Sathi temples dedicated to brave women who sacrificed their life after their husband's death.

In Tamil Nadu especially in western parts of the state we can come across a name called ''Veera maathy Amman'' or ''Thee paandha Amman''.

Continue reading
  2941 Hits
2941 Hits

A man who evolved under a tree - Buddha [life style of a great princess]

Sakthi Foundation

போதியின் கீழ் பரிணமித்தவர்

தெளிந்த ஞானத்தின் மூலம் தன்னை யார் என்று உணர்ந்த தன்மைக்கு ”புத்த” என்று பெயர்.அத்தன்மையை அடைந்த சித்தார்த்த கெளதமர் என்ற இளவரசன் புத்தர் ஆனார்.இத்தன்மையை உலகில் யார் வேண்டுமானாலும் - மதம்-மொழி-சாதி-குலம்-தொழில்-பால்-இனம்-நாடு வேறுபாடு இன்றி அடைய முடியும் என்பதையே புத்தர் பலவழிகளில் தன் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் உலகிற்கு உணர்த்தினார்.

புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் வேத வழியில் உள்ள சமயங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட சாதி மக்கள் தங்கள் கைவசம் எடுத்துக் கொண்டு அதன் மூலம் சுயநலத்துடன் அரசியல்-பொருளாதார-பதவி-பட்ட-செல்வாக்கினைத் தேடினர்.

சாதிப் பாகுபாடுகளும், அதை ஒட்டிய பல தனிமனிதக் கொடுமைகளும், அவமதிப்புகளும், மிகவும் கண்மூடித் தனமான மூட நம்பிக்கைகளும் புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் நாட்டில் மண்டிக்கிடந்தன.

Continue reading
  2697 Hits
2697 Hits

Mission of a married life – Meenakshi Kalyanam [English]

Sakthi Foundation

Mission of a married life – Meenakshi Kalyanam

Man and woman are brought together in the pattern of married life for producing a good generation through awareness pregnancy and parenting.

The next level is to maintain the ethical values of personal and human emotions, social laws, social skills and values to have a safe and harmony in life.

The ultimate mission of married life is to make the couple to perform the actions which are very important to maintain the social setup - peace - needs inside and outside of the home.

Continue reading
  2655 Hits
2655 Hits

Mahabalipuram - Ms.Meera Srikanth's English version

Sakthi Foundation

History - Mamallapuram

Neerper

Perupanatruppadai is a Sangam work written 2500 years ago. Pallava land is referred to as Thondai Nadu in this work. It also mentions that the capital city was Kanchipuram and it was ruled by Ilanthirayan Thondaiman. Uruththirankannanar refers to the port in this kingdom as Neerper. Research suggests this is today’s Mamallapuram.

Three people are responsible for Mamallapuram coming on the global map:

Continue reading
  2540 Hits
2540 Hits

Idiotic nature to poetic skill - Mahakavi Kalidasa

Sakthi Foundation

Idiotic nature to poetic skill

When few wise men saw this charming youth wood cutter sitting upon a tree branch and cutting the same branch, they first laughed at him.

They warned him and it took a long time for them to understand his stupidity and they realized that he was an idiot by birth.

His SAL ENERGY in previous birth banking has been deposited in his charming look but zero with 6th common sense.

Continue reading
  2395 Hits
2395 Hits

Jesus Christ in India

Jesus Christ in India...

Jesus came to Rajasthan and learned Jainism and left to Puri and took Vedic studies. Then he left to Magadha.He also lived in Katmandu and Kasi.[Rudraka Guru.]

He cam eto Ladhak.Muree in Paksithan is Mary death spot with tomb. Then Jesus comes to Dakshaseela mentioned by St.Thomas and then he came to Kashmir. A village with ancient Jewish tribes from Isreal is in Kashmir near SriNagar [Gutlibagh].Bavishya Maha Purana - 2 A.D Isha maseeh meets Salivahan in Kashmir.

One day the king was walking near Himalayas and saw a fair holy man in white garments and asked who he is. The man replied, ''I am called as Isha maaseeh. I am son of God born from an unmarried woman. I have been sent as a Prophet. After purification of the essence and impure body I am back to earth. My name is Isha maseeh.''

Continue reading
  2197 Hits
2197 Hits

Energy Concept based events from Jesus Christ's life

Sakthi Foundation

Children’s' stories from Jesus Christ life.

* மனிதன் சுயநலம் இல்லாமல் நல்ல காரியங்கள் செய்தால் தான் இறைவனிடமோ பிறரிடமோ தனக்குத் தேவையான போது வேண்டும் தகுதியைப் பெறுகிறான். சேவை என்பதே மிக உயர்ந்த சக்தி - Energy. கொடுத்தால் தான் பெற முடியும் என்ற கோட்பாட்டை ஏசுவின் வாழ்க்கையில் இருந்து குழந்தையின் மனப்பக்குவதிற்கு ஏற்ப இந்நிகழ்வுகள் அமைகின்றன. ஏசு மட்டுமல்ல எந்த மஹானின் அருளும் இந்த கொடுக்கல்-வாங்கல் அடிப்படையில் தான் அமைகின்றது. முடிந்தவரை நடித்துக் காட்டுக.

 

1. மண் குருவிகள் பறக்குமா?

Continue reading
  2601 Hits
2601 Hits

Madurai Kanchi - How Madurai looked and functioned before 2000 years?

மதுரைக் காஞ்சி

நூல் அறிமுகம்...

பாண்டிய நாட்டின் தலை நகரம் மதுரை ஆகும்.

அங்குள்ள உலகப் புகழ் பெற்ற கோயில் மீனாக்ஷி அம்மன் கோயில் ஆகும்.

அங்கு பொன் தாமரைக் குளம் உள்ளது. அவ்விடத்தில் தான் மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்கம் நடந்தது.

Continue reading
  2685 Hits
2685 Hits

Feedback shared by Singapore and Malaysian parents and teachers in our Uni5 childhood - parenting workshops on December 27th and 28th - 2014

Sakthi Foundation

Feedback shared by Singapore and Malaysian parents and teachers in our Uni5 childhood - parenting workshops on December 27th and 28th - 2014

''The workshop is very useful and I am satisfied. I have learned how to train the children'' - Mr.Balaranga

''It was very nice and useful program. It was helpful to me. I would like to thank you very much'' - Mr.Badrachalamoorthi

''Thanks for the talk. I am learning so many things which helps me to handle my grandson very much'' - Ms.Letchumi

Continue reading
  2002 Hits
2002 Hits

Moon in Indian society

Sakthi foundation

நிலாவும் பாரதப் பண்பாடும்

காலம் காலமாகத் தமிழர்கள் நிலாவை மிகவும் விரும்பி உள்ளனர்.

சங்க கால இலக்கியங்கள் முதல் இக்கால ஹைக்கூ கவிதைகள், நாடகங்கள், திரைப்பாடல்கள், கதைகள் என அனைத்திலும் பலவாறு வான் நிலாவை நம் மக்கள் புகழ்ந்தும், வர்ணித்தும் உள்ளனர்.

பூரண நிலவைப் பற்றி வள்ளல் பாரியின் இரு மகள்களும் அழகாகப் பாடியுள்ளனர்.

Continue reading
  2201 Hits
2201 Hits

Other names for Madurai - a student's study

Sakthi foundation

மதுரையின் வேறு பெயர்கள்

 

பாண்டியர்களின் தலைநகரான மதுரைக்குப் பல பெயர்கள் உள்ளன.

மருதை - மருத மரங்கள் சூழ்ந்த வனப்பகுதியைக் கொண்டு ஊர் அமைந்ததால் மருதை.

Continue reading
  7516 Hits
7516 Hits

How can we serve the society - guidelines by ancient Jains [Inscription study in Madurai]

Sakthi Foundation

மதுரையைச் சுற்றியுள்ள சமணக் கல்வெட்டுகள்

 

1. மதுரை மாங்குளம் சமணக் கல்வெட்டுகள் கூறும் அறப்பணிகள்

தமிழ் மொழியில் மிகவும் பழமையான எழுத்து வடிவங்கள் இன்று கல்வெட்டுகள் மூலமே கிடைக்கின்றன.மதுரையைச் சுற்றி அமைந்துள்ள குன்றுகளிலும் கல்பாறைகளிலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ள சமண சமயத்தின் கல்வெட்டுக்களே அவை.அவற்றின் மூலம் இக்கால மக்கள் எதை உணர வேண்டும் என்பதை Pallikoodam என்ற தலைப்பின் கீழ் பதிவாக்கியுள்ளோம்.

Continue reading
  3032 Hits
3032 Hits

Kutrala kuravanji - an introduction to a beautiful Tamil literature

திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி

தமிழ் நாட்டில் உள்ள திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், கேரளம் எல்லையில், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் குற்றாலம் அமைந்து இருக்கிறது.

குற்றால மலைக்குத் திரிகூட மலை என்று பெயர்.இப்பகுதியின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைக்குப் பொதிகை மலை என்று பெயர்.மலையில் மேகங்கள் பொதிப்பொதியாய் இருக்கும்.ஆகையால் பொதிகை என்று பெயர் வந்தது.இம்மலையில் அகஸ்தியரின் ஆஸ்ரமம் உள்ளது.அவர் தமிழ் இலக்கணத்தை எழுதினார்.அதன் பெயர் ”அகஸ்தியம்”.

குற்றாலத்தில் ஐந்து அருவிகள் இருக்கின்றன.

அருவிகளில் வழியும் தண்ணீர் மூலிகை குணம் கொண்டவை.

Continue reading
  2604 Hits
2604 Hits

Kongu Desam - interesting facts about Kongu naadu

Sakthi Foundation

KONGU DESAM - 1

 

 1. ‘’கொங்கு’’ என்றால் தேன் என்றும் மலைகள் என்றும் பெயர். மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையின் கிழக்குப் பக்கம் நீலகிரி ஆனைமலைத் தொடர்களை ஒட்டிய பரந்த பூமி கொங்கு நாடு ஆனது.Salem, Darmapuri, Namakkal, Karur, Erode, Thirupur, Nilgris, Coimbatore districts comes under Kongu Naadu.
 1. ஈரோடு - காவிரியில் இருந்து பிரிந்து பாயும் ஈரமான ஓடை உள்ள வளமான பகுதியே ஈரோடு.சேரர்களின் பங்காளிகளான கொங்கர்களின் ஆதிகால ஊரின் கோட்டைப் பகுதியின் வடதிசைக் கொற்றவையான காளியே பெரிய மாரியம்மன்.ஊரின் அதிதேவதை கொங்காலம்மன் [கொற்றவை - காளி]
 1. கோயமுத்தூர் - பிற்காலச் சேரர்களின் கீழ் ஆண்ட கோவன் கிழான் உருவாக்கிய ஊரே கோவன் புத்தூர் - கோயமுத்தூர்.ஊரின் ப்ரதான காவல் தெய்வமே கோனியம்மன் [கோ - King - நீயே ஊரின் அரசி] - சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஊர் இது.
 1. காங்கேயம்– ‘’காங்கேய’’ என்பது முருகனின் வடமொழிப் பெயர்களில் ஒன்று.அதாவது கங்கையின் மகன் என்று அர்த்தம். சிவனின் நெற்றிக் கண்ணில் இருந்து தோன்றிய ஆறு அக்னிச்சுடர்களும் கங்கையில் சரவணப் பொய்கையில் ஆறு தாமரை மலர்களில் ஆறு குழந்தைகளாக வளர்ந்தன.அவையே ஆறுமுகமான ஸ்கந்தன். ஆறு முகங்களில் ஒன்றொன்றும் திண்டல், தீர்த்தகிரி, கதிற்றமலை, சென்னிமலை, சிவன் மலை மற்றும் அலகு மலைகளில் காங்கேயத்தைச் சுற்றிக் கோயில் கொண்டன.
 1. பெருந்துறை , கூனம்பட்டி - மாணிக்கவாசகரின் மாணவர்கள் சிவலிங்கம் ஸ்தாபித்து [கி.பி. 7] சைவ சமயத்தைப் பரப்பிய ஊர் கூனம்பட்டி.அதனருகில் மாணிக்கவாசகருக்கு மிகவும் உகந்த ஸ்தலமான பட்டுக்கோட்டை மாவட்டத் திருப்பெருந்துறையை நினைவு படுத்தும் வகையில் கொங்கு அரசன் உருவாகிய ஊரே நமது அருமை கொங்கு நாட்டுப் பெருந்துறை.கோட்டை முனி கோயில் சுமார் 500 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது.
 1. சங்க இலக்கியத்தில் கொங்கு ஊர்கள் சில - 2500 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட மூன்றாம் தமிழ்ச்சங்க இலக்கியங்களில் பெருந்துறைக்கு அருகில் உள்ள பொன்முடி ஊரைச் சேர்ந்த பொன்முடிச் சாத்தனார் சில பாடல்களைப் பதிவு செய்துள்ளார்.மேலும் பூந்துறை, பெருந்துறை, கொடுமணல், சென்னிமலை, கொடுமுடி,படியூர் , பேரூர், தகடூர் [தர்மபுரி], வஞ்சிக்கருவூர் [கரூர்] ஊர்கள் ஆகிய குறிப்பிடப்பெறுகின்றன.
 1. திருச்செங்கோடு - செம்மையான பாறைகளால் ஆன கோடு - மலை, திருச்செங்கோடு. இயற்கைக் காரணப்பெயர்.தமிழகத்தின் மிக மிகப் பழங்கால முருகன் ஸ்தலங்களில் ஒன்றாக சிலப்பதிகாரம் கூறுகிறது.பாரத தேசத்தில் அர்த்தநாரி உருவம் கொண்ட ஒரே சிவ ஸ்தலம்.இங்குள்ள செங்கோட்டு வேலவர், சிவசக்தி வெண்பாஷான மருந்தால் ஆனவர்கள்.சம்பந்தர், அருணகிரி பாடிய ஸ்தலம். முத்துஸ்வாமி தீக்ஷிதர் ”அர்த்தநாரீஸ்வரம்” என்ற மிக அழகிய கீர்த்தனையை கி.பி 16ல் பாடிய ஸ்தலம். சமீபத்தில் வெளிவந்த ஒரு தமிழ் நாவல் சர்ச்சை மூலம் பாரதமே இவ்வூரை நோக்குகிறது.
 1. ஆனைமலை - அரசுக்கு உரிய மாந்தோப்பில் விளைந்து தானாக விழுந்த பழத்தை உண்ட தவறுக்கு யார் கூறியும் கேளாமல், நஷ்டஈடு தருவதையும் ஏற்காமல் ஒரு அந்தணப் பெண்ணைக் கொலை செய்தான் ஆனைமலைச் சிற்றரசன் நன்னன்.சங்கப்புலவர்கள் புறநானூற்றில் அவனைப் ”பெண் கொலைக் கொடும் நன்னன்” என்று பதித்துளர்.அப்பெண்ணே இன்று கொங்கு தேசத்தின் மேற்கு வன எல்லை மாசாண காளியான ஆனைமலை மாசாணி அம்மன். [ஸ்மசானம் - graveyard] வீர நடுகல் வழிபாட்டுக்கு மிகப்பழமையான ஒரு ஸ்தலம்.
 1. சென்னிமலை- சென்னி என்றால் ”மிக உயர்ந்த” என்று பொருள்.சோழரும் சேரரும் பட்டங்களாக இப்பெயரைக் கொள்வர்.கயிலை மலைக்கு நிகரான ஞானத்தைத் தரவல்லது இம்மலையில் வாழும் தமிழ்க்கடவுளின் அருள் என்பதால் பிற்காலச் சோழர்கள் சென்னிமலை, சென்னியங்கிரி என்று பெயரிட்டனர்.கொடி காத்த குமரனை ஈன்ற மஹாப் பெருமை கொண்ட கொங்கு தேசத்து ஊர்!
 1. திங்களூர் - திருநாவுக்கரர் அப்பரின் [7 A.D] ப்ரதான பக்தர் சோழநாட்டு அப்பூதி அடிகளின் sponsorship கொண்டு கொங்கு தேசத்தில் சமூஹப்பணிக்கு என அமைக்கப்பட்ட மையமே அப்பிச்சிமார் மடம்.அப்பூதி அடிகளின் ஊர் சோழ தேசத் திங்களூர்.அதன் பெயரிலேயே அம்மடத்தைக் கொண்டு மக்கள் அவருக்கு மரியதாதை செய்ய அமைத்த ஊரே கொங்கு தேசத்துத் திங்களூர். சமண சமயத்தின் மிக முக்கிய செயலகங்களில் ஒன்றாக இவ்வூர் விளங்கியுள்ளது.  ஒன்பதாம் சமண தீர்த்தங்கரர் புஷ்பதந்தருக்கு மிகச் சிறந்த கோயில் உள்ள ஊர் இதுவாகும்.பல கல்வெட்டுகளும் உள.
 1. திருமுருகன்பூண்டி - சூரனைக் கொன்ற முருகன் தன் தோஷம் தீர சிவனைப் பூஜித்த ஸ்தலமே அவினாசிக்கு அருகில் உள்ள திருமுருகன்பூண்டி.கொங்கு நாட்டின் சிற்பக் கலையை வளர்க்கும் ஊர்.சுந்தரர் [கி.பி 7ல்] தேவாரத்தில் பதிவு செய்த ஊர்.மன நிலை மருத்துவக் கூடம் இருந்ததன் ஆதாரங்கள் பிற்காலச் சோழர் கல்வெட்டின் மூலம் அறியலாம்.அவினாசியில் இருந்து 4 கி.மீ தொலைவில் உள்ளது. கொங்கு தேசத்தில் சைவ வழிபாட்டின் முக்கியமான ஏழு ஸ்தலங்களில் ஒன்று இவ்வூர்.
 1. SEENA PURAM [Perundurai] - 24.4 Kms from Erode.Kongu Nadu enriched Tamil language in many ways. This is the 10th A.D Jain shrine erected by poet Bhavanandhi [Jain monk] who wrote the most famous grammar - Nan nool. Jain school was established in the village and it is named as Jaina Puram later changed as Seena puram.Pride of Kongu Tamil....
 1. சிறுவாணித் தண்ணியப்போல்சிலுசிலுனுசிரிப்பிருக்கும்என்றவாலியின்சொல்லோவியத்திற்குக்காரணமானஉலகின்2ஆம்சுவையுள்ளநதிநீர்.கொங்குதேசத்தின்ஜீவநதிகளில்ஒன்று.வடதேசத்தில்மண்ணுக்குள்பாயும்கண்ணுத்தெரியாதபெருவாணிஆனசரஸ்வதிஆற்றின்பெயரைமாற்றிசிறுவாணிஎன்றுநம்முன்னோர்குறித்தஅறிவைஎன்னசொல்ல? சேரமண்ணும்கொங்குமண்ணும்நட்புகொள்ளும்friendship band river....
 1. Goodalur - The merging point of Chera kigdom, Kongu Desam and Mysore Kingdom in Western Ghats is being named as Goodalur. 140Kms from Coimbatore city. Cheran Chengutuvan crossed the ghats via Goodalur for his north expedition.

.

 1. INGUR - 6Kms from Perundurai is a very small village with rail station. But this place has given birth to the great commentator - ADIYAARKU NALLAAR [a Jain monk] in 10th century A.D whose commentary for SILAPPATHYKAARAM is considered to be the best till today.
 1. PAARIYUR - near Gopi was the ancient military training center for Mysore and Kongu warriors. The term ''PAARI'' refers to army. Badra Kali is the deity for war and victory. So the temple took prominence in that spot.Kongu and Mysore rulers had harmony and they have worked together in many aspects.
 1.  SATHYAMANGALAM in Kongu - Mysore border was one among the town adopted by Emperor Ashoka in B.C 275 where he established an animal husbandry and human clinic with the association of Kongu Chozhas.
 1. Technical terms about TAX - கொங்கு தேசத்தில் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த இறைபுரவு - land tax, உப்பாயம் - tax to sell salt, கடமை - income tax, ஊர் விநியோகம் - Festival tax, உகவை - tax for entertainments.[Stone inscriptions from Erode Eshwaran temple]
 1. KALINGARAYAN PALAYAM -KalingaRayan was an army general from Vellode in A.D.13 who joined with Pandiyas and titled as ''lingayya''.With the gold he got as gift he constructed the Kalingarayan canal. People respected him by naming a town near Bavani as Kalingarayan palayam.
 1. Padiyur [10 Km from Kangeyam] is famous for silk sarees today. But 2000 years ago this place was very famous for precious and semiprecious gems. Workshops of gem cutting and polishing existed here. Today also we can see glittering stones across the farms and lands. Pluni has mentioned about Greeks importing such gems from Padiyur in his documents.
 1. Annoor – Veera Ranjendra Chozha’s wife – royal queen’s name was Mallikesi. She has donated one kilogram of pure gold to Annoor Manneshwar temple for lighting the sacred lamps every day for the welfare of her citizens in Kongu Desam. [1206 - 1252 A.D]

 

Continue reading
  3405 Hits
3405 Hits

Day to day practical life with Buddha

Sakthi Foundation

Buddism for today

Written on January 1st, 2015 the day we came back from Singapore, to feel the impact of Buddism in Eastern world.

 

மனதில் எழும் ஆசைகளை கவனிக்கவும்.அவை நம்முடைய, சமூஹ நலனுக்காக வழி வகுக்கிறதா என்று காண்க.இல்லையேல் அவ்வாசைகளை மீண்டு வருக.

Continue reading
  2702 Hits
2702 Hits

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries