St.Thomas tomb in Madras - a true report

Sakthi Foundation

தர்மம் மிகு சென்னையில் புனித தாம்ஸின் ஜீவசமாதி

புனித தாமஸ் பாரத தேசத்தில் குறிப்பாக மயிலையில் உள்ள சாந்தோம் பகுதியில் வாழ்ந்துள்ளார் என்பதில் ஐயம் இல்லை. தாமஸ் தம் ஆத்மா  ஷாந்தி அடைந்ததால் அவ்வூர் சாந்தோம் ஆனது. மயிலையைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அவர் ஏசுவின் ஆன்மீக நெறிகளை ப்ரச்சாரம் செய்துள்ளார்.

அவர் காலத்தில் அவர் பரப்பிய கிறிஸ்துவ நெறி இன்றையதில் இருந்து சற்று மாறுபட்டதே! உள்ளூர் அரசனின் ஆதரவும் மக்களும் அவருக்கு இருந்துள்ளது.

அவர் கல்லால் செதுக்கிய புனிதச் சிலுவையும் அதைச் சுற்றியுள்ள திருவாச்சியும் அதை உள்படுத்த வடித்தக் கருங்கல் மண்டபமும் புனித தீர்த்த பெருங்கிண்ணமும் சாந்தோம் தேவாலய அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளன.

Continue reading
  2499 Hits
2499 Hits

St.Thomas could not have been killed

Sakthi Foundation
புனித தாமஸை மதவாதிகள் எதிர்த்தனரா?
புனித தாமஸ் பாரத தேசத்திற்கு வந்து தன் ஆசான் ஏசு கூறிய சத்யப்பொருளின் மூல சாரத்தை உணர்ந்துள்ளார்.தம் தேசத்து மக்களுக்கு ஏசு அதை விளக்கியுள்ளதை எடுத்துக் காட்டியும் இருக்கிறார்.இதை ஏற்றுக் கொண்டவர்கள் நம் மக்கள்.

ஆனால் ப்ரச்சனை எங்கு வந்திருக்கும் தெரியுமோ?
இன்றும் நம் தேசத்தில் பற்பல ஆச்சாரியர்களைப் பின்பற்றுபவர்கள் கண்மூடித் தனமான போக்கில் தம் ஆச்சாரியனை விட மேலோங்கியவரோ இணையானவரோ வேறில்லர் என்று கூறிவிடும் போது சமூஹத்தில் பிற ஜனங்கள் மன சங்கடத்துக்கு ஆளாகி, வெறுக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள்.

இதையே தான் தாமஸின் பாரதச் சீடர்கள் செய்திருக்க வேண்டும்.இதன் மூலம் பிற கொள்கைகளையும் ஆசான்களையும் பின்பற்றுவோருக்குத் தாமஸின் ஆன்மீக நெறி மீது வெறுப்பும் பழி வாங்கும் எண்ணமும் மேலோங்கி இருத்தல் வேண்டும்.

அரசியல் சூழலும் இதற்குத் துணை போய் இருத்தல் வேண்டும்.

ஆனால் தாமஸின் கல்லறை என்பது இன்றைய புனித ஜீவசமாதிகளுக்கு நிகரானதே! ஏனெனில் பல மதத்து மக்களும் அதை வணங்கினர், வணங்குகிறார்கள் என்பதே உண்மை.

Continue reading
  2237 Hits
2237 Hits

Pungeri UNI5 Center - Kanchipuram District - Parents' feedback - December, 2015

Sakthi Foundation

Pungeri UNI5 Center - Parents' Feedback - December - 2015

* A 5 year old child has requested her grandparents to buy a dustbin to put all the wastes before she come next time.

* A 5 year old child is very clear about various facts of sun light and energy.

* A 5 year old child is able to clean many vessels, especially traditional vessels for rituals and decorate them well.

Continue reading
  2085 Hits
2085 Hits

St.Thomas - a respected disciple of Christ by Indians

Sakthi Foundation

St.தாமஸும் பாரத தேசமும்

 

பாரத தேசம் பல சமயங்களின் பிறப்பிடம் ஆகும்.

தூய பக்தியும் ஞானமும் கலந்த ஆன்மீக வழியில் மனிதன் தன் மனதைச் சமைப்பது - பக்குவம் செய்வது சமயம் எனப்படும்.

Continue reading
  2728 Hits
2728 Hits

Tharangampadi - Birth places of Indian press and Indian protestant Christianity

Sakthi Foundation

தரங்கம்பாடி – Birth place of Indian press and Protestant Christianity in India

பாரத தேசத்தில் முதன்முதலில் அச்சில் ஏறிய மொழி எது?

தமிழ் தான்!

எங்கே அந்த அச்சுக்கூடம் அமைந்தது?

Continue reading
  2332 Hits
2332 Hits

Coimbatore parents talk about their children's development - December, 2015

SAKTHI FOUNDATION

NAMMA VEEDU UNI 5 INFANCY DAY CARE CENTRE, COIMBATORE

PARENT’S FEEDBACK – DECEMBER 2015

 1. Children are aware about physical neatness and better look of the place where they use at home and school.
 2. A child drew a big circle and said that he has drawn a sun and also spoke about uses of sun light with UNI5 songs.
 3. Many children ask to show the night sky.
 4. Children ask lot of questions and reasons.
 5. Very young children have learned to say sorry.
 6. Most of the children are familiar with many geometrical shapes, colors and textures. They are able to relate them with various objects in and around them.
 7. Development of good toilet and table manners is obvious among many children.
 8. Children happily share their center experiences with parents in evening and demand them to share the time for that.
 9. Domestic habits like brushing teeth, taking bath etc are good and children are independent.
 10. Children knew to replace the objects at respective places.
 11. A 3 year old child stopped his mother spoon feeding him. He said that teacher asked to use the own hand to eat as he is growing.
 12. Children like to do guest treatment at home.
 13. Children are bold and confident in having communication with third person.
 14. Children assist us at homes.
 15. Children teach many UNI5 concepts to us.
 16. Few children have learned to do Surya namskaram at home.
 17. Many talk about the various uses of various natural bodies like trees.
 18. New children have developed good team work and social skills.
 19. Children spoke much about Christmas, Christmas trees and Christ birth.

We expect the staff to ask for feedback about photo sessions and video sessions also.

We thank the team for getting a good – correct report under the guidance of Ms.Sumathy Sivakumar and Mr.Sureshkumar.M.

Continue reading
  2100 Hits
2100 Hits

Poraiyar Andavar Middle School homages the senior biochemist Late.Dr.N.Abitha Devi through Science exhibition, January, 2016

Sakthi Foundation
Report about Poraiyar Center - Dr.M.Madeswaran, January 2016

I made a visit to Poraiyar UNI5 center on 8th and 9th of January 2016. It is very nice to see the center in new small hall roofed with asbestos. The center is also having toilet now. The center generally looked clean. There was distraction by these children to higher grades and vise versa as we have moved to this new building.

A memorable day in my life...
I have been invited to Andavar middle school. When I went there it was a great surpriase and shock for me to see students of grades 7 and 8 being ready with an exhibition which we has suggested long back. The topis was about health and kitchen.

அடுப்படியே மருத்துவமனை
அம்மாவே மருத்துவர்
உணவே மருந்து

[Kitchen is the hospital with mother as doctor and food as best medicine] is the special proveb in Kerala and Tamil Nadu. Very ofter famous traditional doctor of Kerala Mohanan Vaidhyar says this to public.

Continue reading
  2130 Hits
2130 Hits

Need of Buddism for present day - Tamil version

Sakthi Foundation

போதியின் கீழ் பரிணமித்தவர்

தெளிந்த ஞானத்தின் மூலம் தன்னை யார் என்று உணர்ந்த தன்மைக்கு ”புத்த” என்று பெயர்.அத்தன்மையை அடைந்த சித்தார்த்த கெளதமர் என்ற இளவரசன் புத்தர் ஆனார்.இத்தன்மையை உலகில் யார் வேண்டுமானாலும் - மதம்-மொழி-சாதி-குலம்-தொழில்-பால்-இனம்-நாடு வேறுபாடு இன்றி அடைய முடியும் என்பதையே புத்தர் பலவழிகளில் தன் வழிகாட்டுதல்கள் மூலம் உலகிற்கு உணர்த்தினார்.

புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் வேத வழியில் உள்ள சமயங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட சாதி மக்கள் தங்கள் கைவசம் எடுத்துக் கொண்டு அதன் மூலம் சுயநலத்துடன் அரசியல்-பொருளாதார-பதவி-பட்ட-செல்வாக்கினைத் தேடினர்.

சாதிப் பாகுபாடுகளும், அதை ஒட்டிய பல தனிமனிதக் கொடுமைகளும், அவமதிப்புகளும், மிகவும் கண்மூடித் தனமான மூட நம்பிக்கைகளும் புத்தர் வாழ்ந்த காலத்தில் நாட்டில் மண்டிக்கிடந்தன.

Continue reading
  2974 Hits
2974 Hits

Poraiyar UNI5 center - Parents feedback for October and November-2015

Sakthi Foundation

Poraiyar UNI5 center – Parents’ feedback for October and November 2015

Parents' feedback for the month October, 2015

1. Many children care the plants at center and home.

2. Children share all events at home which they have under went for that day.

Continue reading
  2538 Hits
2538 Hits

Diary writing in UNI5 centers - January 2016

 

Coimbatore visit - 29th, 30th January.

I am much satisfied regarding the maintenance of the center.

The center’s garden is looking neat and active.

We have directed to plant any easy growing vegetables or even turmeric so that the greenish environment can be seen.

Continue reading
  3039 Hits
3039 Hits

Bhavani - legend about Thriveni sangam of Tamil Nadu

Sakthi foundation

A town named with proper noun...

Bhavani - the name itself reflects the vibration of the sacred name of Goddess. Bhavani is one of the most celebrated names of Goddess Maha Sakthi. Bhavani means ''one who never fails...''

Maharastra state celebrates Bhavani Devi as the predominant energy as Tulja Bhavani. Veera Shivaji was an ardent devotee of Bhavani Devi.

Bhavani is a small but famous island like township [famous for weaving] in Erode district of Tamil Nadu. The town is 14 Kms from Erode city. It is being titled as ‘’carpet city’’ also. The town is named behalf of the predominant deity - Sellandi Amman - Maha Kali. She has been enshrined at the middle of the town.

Continue reading
  2898 Hits
2898 Hits

108 names of Annapoorna Devi - Tamil and English

SAKTHI FOUNDATION - CAC

 

ANNAPOORANAI ARCHANAI  - 108 NAMES

ஓம் சத்குருப்யோ நமஹா

ஓம் மஹாகணபதயே நமஹா

Continue reading
  2412 Hits
2412 Hits

Deva Deepawali of Tamil Nadu - Aadi 18th festival for Cauvery river [Englihs]

Sakthi foundation

Uni5 - Aadi 18 Festival - Festival of water conservation.

Aadi month in Tamil is referred as Karkadaka in Sanskrith. This falls in mid of July every year. Aadi first is the Dakshi yaa yanam month.

Sun shine falls much in the southern part of the Earth by which seasonal changes.

In Tamil Nadu this month brings the monsoonal winds from South west direction.

Continue reading
  2386 Hits
2386 Hits

18 steps of Ayyapan - Tamil version [UNI5 explanation]

Sakthi foundation

பொன்னு பதினெட்டாம் படி....

சபரி மலையில் 18 படிகளை ஏறிச் சென்றால், அதோ பொன் அம்பலத்துக்குள் ஐயன் ஐயப்பன் நெய் விளக்குகளின் ஒளியில் ஜொலிக்கிறார்.

கொஞ்சம் அவரைப் பார்ப்பதற்கு முன் வெளிவாசல் மேல்கூரையைப் பாருங்கள் - ’தத்வமஸி’ என்று எழுதி இருக்கிறதா?

அது தான் சபைமலைக்குச் செல்பவருக்கு வாழ்க்கையில் கிடைக்கப் போகும் மிக உயர்ந்த செல்வம்!

Continue reading
  2502 Hits
2502 Hits

16 Names of Ganesha for daily archana - Tamil and English

Sakthi foundation

16 Names of Ganesha for archana

ஓம் சத் குருப்யோ நமஹா! OM Sath Gurup yo namaha

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்லெளம் கம் கணபதயே வரவரத சர்வ ஜனம்மே வச்சமானாய ஸ்வாஹா!

ஓம் சுமுகாய நமஹா: Om sumukaaya namaha

Continue reading
  25355 Hits
25355 Hits

Thiruvilayadal puranam - 20. Feeding sugar cane to stone elephant

20. Feeding Sugarcane to Stone Elephant

The Pandya who was ruling at the time came to know that a Siddhar had visited his kingdom and conducted a discourse. He was very surprised and eager to meet the enlightened one, use his powers.

So he sent his soldiers to escort the Siddhar. Will such an enlightened one oblige? Such people have neither fear nor desire and so he refused to visit the king in his palace.

What this means is that the mind clears only with intense practice, not by force. It also shows that pure minds do not seek worldly pleasures.

The next day was the first day of the Tamil month Thai, when the sun changes its direction. The people of Madurai celebrate Makara Sankranthi very beautifully. Sun symbolises awareness of the divine truth.

Continue reading
  2652 Hits
2652 Hits

Thiruvilayadal puranam - 19. All knowing Siddhar

19. The All-knowing Siddhar

‘Ellam Valla Siddhar’ sits peacefully with his fingers in chin mudra in the sanctum sanctorum to the right of Durga’s sanctum sanctorum near the abhisheka teertham.

He bestowed Sakthi Foundation with 12A 80G status

It is customary for devotees to offer flower cones when their prayers are answered. Sakthi Foundation too offered the flowers when we got 80G certification honestly and without much cost when we prayed to the Siddhar.

There is also a copper idol of the Siddhar near the deity. His naughty smile is so attractive!

Continue reading
  3089 Hits
3089 Hits

Thiruvilayadal puranam - 18. The Union of Clouds

18. The Union of Clouds

Though Varuna was upset about the state of affairs, Indra instigated him into thinking arrogantly that there was nothing to fear from mere humans who depended on the Gods for their very lives.

Where are prayers and penance?

This is the state we are in even today. We do not care for nature. In those days - why, even ten years ago - we would perform yagas and chant Varuna’s name if monsoons failed. But today, because there is no unity among people, all that is lost. People are content so long as their individual lives run smoothly. We think someone else will take responsibility.

When Muthuswami Deekshitar was passing by Sathanur, he was dejected to see the land struck by drought. He sang in Amrithavarshini raga and brought rains to the region. Today musicians can come together to sing. But where is the money in that?

Continue reading
  2095 Hits
2095 Hits

Thiruvilayadal puranam - 17. The Seas Dry Up

17. The Seas Dry Up

Who is the seller of gems?

The Lord came to Madurai to sell high quality jewels. So long as everything in the universe is a manifestation of the One, the jeweller  too is that One. But only those traders who are honest, not greedy and conduct business transactions ethically, they are all Sadasivamurthys. We should understand that one such visited Madurai.

Who is Abhisheka Pandya?

The Lord gave the boy blue sapphire for his crown. This boy will rule Madurai well and be known as Abhisheka Pandyan. The word Abhisheka has two meanings – one is washing and the other is the crown. This name indicates that he was highly spiritually evolved.

Continue reading
  2050 Hits
2050 Hits

Thiruvilayadal puranam - 16. Selling Rubies The Pandyan who lost his SAL energy

16. Selling Rubies The Pandyan who lost his SAL energy

Veerapandyan was an insignificant king. But he desired pleasures, especially the company of women. Indulging in sex lowers our SAL energy considerably. One of the reasons for our country’s poverty is the indulgence of kings and leaders in excessive sex. When we see the youth today propagating living in and free sex, the future of our country seems very dark indeed. Veerapandyan had many children through many women. Despite that he had no heirs from his chief queen. The king and the queen followed several rites to somehow get a child and finally succeeded. The crown goes missing Modern research shows that children born of illicit relationship do not have a healthy mind. When Veerapandyan died unexpectedly, his illegitimate children looted the treasury and went away to different kingdoms. He had been attacked and killed by a tiger in the jungle. In all this, the crown embellished by the nine gems was also lost. What is a crown? The crown worn on the head stands for awareness. Only those who think they and their people are the same are eligible to wear the crown. The Nine Precious Stones Each of the nine precious stones stands for a human quality. By wearing them, we can increase our life force to some extent, say the scriptures. But just wearing jewels engraved with these stones is of no use. The nine stones are: 1. Ruby 2. Pearl 3. Coral 4. Emerald 5. Yellow sapphire 6. Diamond 7. Blue sapphire 8. Hessonite 9. Cat’s eye The nine stones are available on earth. Earth represents the physical body. The nine stones have nine properties associated with the body. Deities in temples are decorated with the different precious stones because they have the ability to increase the life force. Every spiritually significant place be it Madurai, Srirangam, Srivilliputtur or Tirupathy bedecks the idols of the deities with jewels for this reason. The ritual of using specific jewels at specific times is also related to this. The diamond nose stud of Madurai Meenakshi, the snake diamond of Kanyakumari and the golden tower of Srirangam all have been used to rejuvenate the natural power of the earth. This was why Meenakshi and Uttara Kosa Mangai have been carved from emerald. The temple tower in Thiruvalangadu was decorated with gemstones, which is why it was called Rathanmbalam. The king would wear a crown with all nine stones so that his life force may increase. And now the crown of the Pandya dynasty was missing. More importantly, the precious stones had been stolen. Where to buy similar stones? Even if they had the money, they should be able to source it in the first place. What is the significance of losing the crown? It shows that the Pandyas had lost all the life force they had collected through spiritual practices. Indulging in sensual pleasures had negated all the spiritual energy they had built up. Now the king must realise and his awareness increase. Young Pandya Veerapandya’s five year old son through the chief queen had to be crowned the king and there was no crown for coronation. The minister, not knowing what to do, surrendered to god. When the highest knowledge is lost, only with divine guidance can it be retrieved. The Lord too came to Madurai as a seller of gems and explained to the royal family the significance of the gems. The young boy listened with heightened awareness and ruled with great after the coronation. He did not want to lose the gems, that is, the knowledge, again. This is the change of heart the gems achieved. Om Namah Sivaya!

Continue reading
  2066 Hits
2066 Hits

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries