Math links

Malayalam Proverbs

കുറച്ച് ആയുർവേദ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് തരാം. പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പതിരില്ല എന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം അതിൽ ചില വിലപ്പെട്ട അറിവുകൾ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടാവും ഒരുപാട് അനുഭവസമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആർജിച്ചെടുത്ത അറിവുകൾ. ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ അർത്ഥം വിശദമായി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

1) ചോര കൂടാൻ ചീര കൂട്ടുക. എന്നുപറഞ്ഞാൽ അനീമിയ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളിൽ ചീര ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.

2) നീരു കൂടിയാൽ മോര്. എന്നുപറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ നീര് കൂടിയാൽ അതു കുറയാൻ പുളിയില്ലാത്ത കാച്ചിയ മോര് കൂട്ടുന്നത് നല്ലത്.

3) അരവയർ ഉണ്ടാൽ ആരോഗ്യമുണ്ടാകും. വയറുനിറയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് അരവയർ എപ്പോഴും കാലിയായി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആരോഗ്യമുണ്ടാകും.

4) അതിവിടയം അകത്തായാൽ അതിസാരം പുറത്ത്. വയറിളക്കത്തിന് വളരെ നല്ല ഔഷധമാണ് അതിവിടയം. അതുപോലെതന്നെ ചക്കയ്‌ക്ക് ചുക്ക്‌ മാങ്ങായ്‌ക്ക് തേങ്ങ എന്നതും വളരെ പ്രശസ്തമായ പഴഞ്ചൊല്ലാണ് ചക്ക തിന്ന് ഉണ്ടായ ദഹനക്കേടിന് ചുക്ക് കഷായം വെച്ചു കുടിക്കുക. മാങ്ങ കഴിച്ച് ഉണ്ടായ ഉൾപ്പുഴുക്കത്തിനും ദഹനക്കേടിനും തേങ്ങ പാൽ കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ തിന്നുക.

5) കണ്ണിൽ കുരുവിന് കയ്യിൽ ചൂട്. കണ്ണിൽ കുരു വന്നാൽ കൈകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി തിരുമ്മി ആ ചൂട് കൊളിച്ചാൽ ആ കുരു പോകും.

6) രാത്രി കഞ്ഞി രാവണനും ദഹിക്കില്ല. രാത്രിയിൽ കഞ്ഞി പോലും ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ലഘുവായ ഭക്ഷണം മാത്രം കഴിക്കുക.

7) തലമറന്ന് എണ്ണ തേക്കരുത്. എന്നുപറഞ്ഞാൽ അർഹത ഇല്ലാത്തത് സ്വന്തമാക്കിയാൽ അർഹിക്കാത്തത വേദന അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. കുറച്ചുകൂടി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാം എന്താണെന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി ആത്മ സംയമനം പാലിച്ചു ജീവിക്കുക.

8) നേത്രാമയേ ത്രിഫല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേത്രരോഗങ്ങളിൽ ത്രിഫലയാണ് (കടുക്ക നെല്ലിക്ക താന്നിക്ക) ഉത്തമം.

9) സ്ഥൂലന് ചികിത്സയില്ല. അമിതവണ്ണമുള്ള വരെ ചികിത്സിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

10) ഉപവാസം ആരോഗ്യത്തിലേക്കുള്ള രാജപാത. ഉപവസിക്കുക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഔഷധം

11) ആധി കൂടിയാൽ വ്യാധി. അമിതമായ ആകുലതകൾ ഉള്ളവർക്ക് രോഗങ്ങൾ വന്നു ഭവിക്കും.

12) ചുക്കില്ലാത്ത കഷായമില്ല. ഒട്ടുമിക്ക കഷായങ്ങളും ചുക്കുണ്ട് ചുക്ക് ദഹനശക്തിയെ വർധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ്.

13) വൈദ്യൻ അല്ലല്ലോ ആയുസ്സിൽ പ്രഭു. എന്നുപറഞ്ഞാൽ വൈദ്യന് അവരുടേതായ പരിമിതികളുണ്ട് ആയുസ്സിനെ പ്രഭു ഈശ്വരനാണ്.

14) അമിതമായാൽ അമൃതും വിഷം. ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം തരുന്ന എന്തു വസ്തുവും അമിതമായി ഭക്ഷിച്ചാൽ അത് വിഷം പോലെ ഭവിക്കും.

15) ഇളനീർ തലയിൽ വീണാൽ ഇളനീർ. എന്നുപറഞ്ഞാൽ തെങ്ങിൻചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നാളികേരം തലയിൽ വീണാൽ നാളികേര ജലം കൊണ്ട് തലയിൽ ധാര ചെയ്യുക.

16) അടിയിൽ എണ്ണ തേച്ചാൽ തല വരെ. ഉള്ളം കാലിൽ എണ്ണ തേച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം തലവര കിട്ടും.

17) മച്ചിത്വം മാറാൻ പുത്രജനനി. പുത്രജനനി എന്നുപറഞ്ഞാൽ തിരുതാളി എന്നർത്ഥം. കുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തവർ തിരുതാളി പാൽ കഷായം വെച്ചു കുടിച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഇതിനർത്ഥം.

18) നീർവാളം ശരിയായാൽ ഗുണം അമിതമായാൽ ആനയ്ക്കും മരണം. എന്നുപറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ അളവിൽ നീർവാളം വയറിളക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആന പോലും മരിക്കും എന്ന് അർത്ഥം.

19) സഹചരാദി ക്വാഥ സേവന ഓടാം ചാടാം നടക്കാം യഥേഷ്ടം. കരിങ്കുറിഞ്ഞി വേര്, ചുക്കു, ദേവദാരത്തടി ഇവ കൊണ്ടുള്ള സഹചരാദി കഷായം കഴിച്ചാൽ ഓടിച്ചാടി നടക്കാം.

20) കിഴിൽ പിഴച്ചാൽ കുഴി. പിഴിച്ചിൽ പിഴച്ചാൽ വൈകുണ്ഡ യാത്ര സൗജന്യം. എന്നുപറഞ്ഞാൽ കിഴിയും, പിഴിച്ചിലും നോക്കിക്കണ്ടു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ രോഗി മരിക്കും.

- Dr.Vijayakumar Naturopathist, Thrisoor, Kerala.

 

 

from http://pazham-chollu.blogspot.com/

“ ശൈശവേ അഭ്യസ്ത വിദ്യാനാം

യൗവനേ വിഷയൈഷിണാം
വാർദ്ധക്യെ മുനിവൃത്തീനാം
യോഗാനന്ത്യേ തനു ത്യജാ”

“ബാല്യത്തിൽ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചും
യൗവനത്തിൽ വിഷയങ്ങളെ സുഖിച്ചും
വാർദ്ധക്യത്തിൽ മുനിയായ് കഴിഞ്ഞും
ദേഹത്തെ യോഗാൽ ഒടുവിൽ ത്യജിക്ക “

 

 

Akareyottu poyathum illa, ikkareyottu ninnathum illa!
Akkare ninnal ikkare pacha! Ariyethra? Payar anjaazhi!
Angaadiyil thottathinu ammayude purathu! 
Ankavum kanaam thaaliyum odikkam! 
 Anchanam ennaal enikku ariyaam, manjal pole veluthirikkum! 
 Adi kollan chendayum panam pattan mararum! 
 Anubhavam aanu mahaa guru! 
 Adi thettiyaal aaneyum veezhum! 
 Attaye pidichu methayil kidathiyaal kidakkumo? Attaye pidichu methayil kidathiyaalum athu pokum kuppa kuzhiyil! 
 Ammayku prana vedana, makalku veena vayana! 
 Andiyodaduthaale mangayude puliyariyooo! 
 Annaan kunjine maram kettam padippikenda! 
 Annaara kannanum thannaal aayathu! 
 Ariyum thinnu ashaarichiyem kadichu pinnem nayakku murumuruppu! 
 Alpanu aishwaryam vannal, artha raathriyilum kuda pidikkum! 
 Aadu kidannidathe pooda polumilla!
 Aana koduthalum aasha kodukaruthu! 
 Aanappurathirunnal pattiye pedikkanda! 
 Aana melinjalum thozhuthil kettan okkilla! 
 Aanakkundo anayude valippam ariyunnu! 
 Aana vayil ampazhanga! 
 Aattil irangiyavane aazham ariyoo! 
 Aattil kalanjalum alannu kalayanam! 
 Aarambha Shoorathwam! 
 Aavashyakkaranu ouchithyam padilla!
 Ila chennu mullil veenalum, mullu chennu ilayil veenaalum, kedu ilakku aanu‍! 
 Ila nakki nayude chiri nakki naya! 
 Irunnittu venam kal neettaan‍! Eeenaampechi-kku kootu marapatti! 
 Uppinolam varumo uppilittathu? Uppilla pandam kuppayil ! 
 Uppu thinnavan vellam kudikkum! 
 Unniye kandaal ariyaam oorile panjam! 
 Ural chennu maddlathodu parathi parayunnu! 
 Ethinokkunnavante purathu eni vechu nokkunnavan! 
 Eri theeyil enna ozhikkuka! Eliye kollaan illam chudano? Ellu muriye pani cheythal pallu muriye thinnam! Ottakathinu sthalam kodutha poley! 
 Oththu pidichaal malayum porum! 
 Onnukil aasante nenchathu allenkil kalarikku purathu! 
 Oruthane thanne ninachirunnal, varunnathellam avanennu thonnum! 
Orumayundel ulakkelum kidakkam! 
 Odunna pattiykku oru muzham munne! 
 Onam vannaalum Unni pirannaalum, Koranu Kanji Kumbilil thanne! 
Onathinidakku puttu kachavadamo! 
 Kattavane kandillenkil kittiyavane pidikkuka ! 
 Kattavanu kazhaykkum ! 
 Kathunna purayil ninnu kazhukkol ooruka ! 
 Kayyookkullavan karyasthan ! 
 Kannundaayal pora kaananam! 
 Kannil kollendathu purikathu kondu! 
 Kannu pottan mangaykku kalleriyum pole! 
 Kandathu paranjal kanji kittilla! 
 Kandariyathavan kondariyum! 
 Kakka kulichal kokku aakilla! 
 Kakkaykkum thankunju ponkunju! 
 Kanam vittum Onam unnanam! 
 Kalathinothu kolam kettanam! 
 Kala pettu ennu kelkkumpol kayar edukkaruthu! 
 Kuntham poyal kudathilum thappanam‍! 
 Kurangante kayyile poomala pole‍! 
 Kurukkante kannu eppozhum kozhi koottil thanne‍! 
 Kokkethra kolam kandathaa, kolam ethra kokkine kandathaa! 
 Kokkil othungunnathe kothavoo! 
 Konnal paapam thinnaal theerum‍! 
 Kolla kudiyil sooji vilkaan nokkaruthu‍! 
 Kollunna rajavinu thinnunna manthri‍! 
 Konchu thulliyal muttolam, pinneyum thulliyal chattiyil‍! 
 Ksheeramulloru akidin chuvattilum, chora thanne kothukinnu kauthukam! 
Gathi kettal puli pullum thinnum! 
 Chakkara kudathile erumpu arikkoo! 
 Chakkinu vachathu kokkinu kondu! 
 Changathy nannayal kannadi venda! 
 Chumarillathe chithram varaykkan pattilla! 
 Chottayile sheelam chudala vare! 
 Cholli kodu, thalli kodu, thalli kala! 
 Jaathiyal ullathu thoothal pokilla! 
 Jeevitham naya nakki! 
 Njanjoolinum sheelkaramo? 
 Thanikku thaanum, perakku thoonum! 
 Tharamundennu vachu pularuvolam kakkaruthu! 
 Thala marannu enna theykkaruthu! 
 Thalaykku vannathu thala pavode poyi! 
 Thalla chavittiyal Pillayku kedilla! 
 Thaan paathi Daivam paathi! 
 Thee illathe puka undavilla! 
 Theekolli kondu thala choriyaruthu! 
 Theeyil kuruthathu veyilathu vaadilla! 
 Thumpiye kondu kalleduppikkaruthu! 
 Thelicha vazhiye poyillengil pokunna vazhiye thelikkuka! 
 Thediya valli kaalil chutti!
 Dhanam kuttiya pashuvinte pallu nokkiyittu karyamilla! 
 Deepasthampam mahacharyam namukkum kittanam panam! 
 Nanayunnidam kuzhikkaruthu! 
 Nadukadalilum naay nakkiye kudikoooo! 
 Nadu odumpol naduve odanam! 
 Nellum pathirum thirichu ariyanam! 
 Pada pedichu panthalathu chennappol pantham koluthi pada! 
Paraymbol kelkkanam, tharumbol thinnanam!
Pattaril pottanilla! 
Patti ottu pullu thinnukayum illa, pashuvine ottu theettiykkukayum illa! 
Patti chanthayil poyathu pole! 
 Pantheerandu kalam kuzhalil ittaalum pattiyude vaal valanju thanne! 
 Pala thulli peru vellam! 
 Pala naal kallan oru naal pidikkapedum! 
 Pallu poya simham pole! 
 Payye thinnaal panayum thinnaam! 
 Pashu chathu morile puliyum poyi! 
 Paashaanatthil krimi! Padathu joli varampathu kooli! 
 Pambine thinnunna nattil chennal nadukashnam thinnanam! 
 Paalam kadakkuvolam Narayana, paalam kadannu kazhinjal koorayana! 
 Paalam kulunigiyalum kelan kulingilla! 
 Pukanja kolli purathu! 
 Pura kathumpol thanne vazha vettano? Puthan achi purappuram thookkum? Poochayku entha ponnurukkunnidathu karyam! 
 Poochaykku meesa kiluthaal ambittentha mecham! 
 Pennu chathichaalum mannu chathikkilla! 
 Pottane chattan chathichaa chattane daivam chathikkum! 
 Ponnum kudathinu enthinu pottu? Ponnu urukkunnidathu poochaykku enthu kaaryam! 
 Pothinte cheviyil vedham odhiyittu karyamilla!
 Mathan kuthiya kumbalam mulaykumo? Madhurichittu irakkanum vayya kaychittu thuppanum vayya!       Mannum chaari ninnavan pennum kondu poyi! Marubhumiyil oru marupacha! Manathu kanumpol marathil kananam! 
 Minnunnathu ellaam ponnalla! 
 Mindaa poocha kalam udakkum! 
 Meen kunjine neenthaan padippikkaruthu! 
 Melle thinnaal panayum thinnaam! 
 Mulla poompadi ettu kidakkum kallinum undavum sourabhyam! 
 Muttathe mullaykku manamilla! 
 Mookkilla rajyathu murimookkan rajavu! 
 Moothavar chollum muthu nelliykka aadyam kaykkum, pinne madhuriykkum! 
 Mounam vidwanu bhooshanam! 
 Moangan irunna naayudey thalayil thenga veenu! 
 Randu kayyum kootti adichale shabdam kelkkoo! 
 Eandu vallathil chavitti nilkkaruthu! 
 Rogi ichichathum vaidyan kalppichathum paal! 
 Vadi koduthu adi vangaruthu! 
 Vayil thonniyathu kothakku paattu! 
 Vallabhanu pullum aayudham! 
 Vaakkum pazhamchakkum orupole! 
 Valeduthavan vaalal! 
 Vithinu kuthu undenkil ilaykku thula nishchayam! 
 Vithu gunam, pathu gunam! 
 Vidyadhanam sarva dhanal pradhanam! 
 Vinaasha kaale vipareetha budhi! 
 Velukkaan thechathu paandaayi! 
 Vellathil varacha vara pole! 
 Venamenkil chakka verilum kaykum! 
 Veli thanne vilavu thinnunnu! 
 Veliyil kidanna paambine eduthu tholil idaruthu! 
 Sampathu kaalathu thai pathu vachaal[ aapathu kaalathu kaa pathu thinnam! 
 Sooji kondu edukkendathu thoompa kondu edukkendi varum! 
 Sookshichaal dhukkikkenda! 
 Swaram nannyirikkumozhe pattu nirthuka!
 


ഭക്ഷണശീലം പഴമൊഴിയിൽ
🍒🫐🍓🍑🥭🥝🫑🌽🍅🥕

🍒കാട്ടിലെ പുലിയും വീട്ടിലെ പുളിയും ആളെ കൊല്ലും.

🥭പൊങ്ങുന്ന കാലത്തിൽ പുളി. മങ്ങുന്ന കാലത്തിൽ മാങ്ങ.

🍋ജീരകം ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണവും കൊച്ചുകുട്ടികളില്ലാത്ത വീടും നന്നായിരിക്കില്ല.

🐜എണ്ണക്കുടത്തിനെ ചുറ്റിയ ഉറുമ്പ് പോലെ.

🧅തൻ കായം കാക്കാൻ വെങ്കായം മതി.

🍌വാഴ വാഴവെയ്ക്കും.

🍔ധൃതി പിടിച്ച ആഹാരം ആപത്ത്.

🍚ആറിയ ആഹാരം മുട്ടുവേദന ഉണ്ടാക്കും.

🍵ആമാശയ രോഗത്തിന് നാരങ്ങാനീര്.

🌿രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന് അഗത്തിക്കീര.

☘️ചുമ നീക്കും വെന്തയക്കീര.

🥣ഉഷ്ണം നീക്കം കമ്പ്കളി(കമ്പ് കൂൾ).

🍋കരൾ ബലം വയ്ക്കാൻ കൊയ്യാപഴം.

🍀കുടൽപുൺ ഭേദമാകാൻ അഗത്തിക്കീര.

🍇കൊഴുപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ പന്നീർ മുന്തിരി.

☘️ചിത്തം തെളിയാൻ വിൽവം.

🍍മൂത്ര ചൂടിന് പൈനാപ്പിൾ.

🥔ചൂടു കുറയ്ക്കാൻ ചേനക്കിഴങ്ങ്.

🍒ദഹന ശക്തിക്ക് ചുണ്ടക്കായ്.

🍒തലവേദന മാറാൻ മുള്ളങ്കി ചാറ്.

🧉തേനിന്റെ കൂടെ ഇഞ്ചി രക്തശുദ്ധി.

🧄വെള്ളവെങ്കായത്തിൽ ഉണ്ട് പെൻസിലിൻ ശക്തി.

🍌മൂല രോഗങ്ങൾ (പൈൽസ്) മാറാൻ വാഴപ്പൂ തോരൻ.

🫐ശർദ്ദിക്ക് മരുന്ന് മണത്തങ്കാളി.

🍃വാതരോഗം തടുക്കാൻ അരക്കീരൈ.

🍒വായു ദുർനാറ്റം നീങ്ങാൻ ഏലക്കായ.

🍒പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കാൻ മുട്ടക്കോസ്.

🍈പിത്തം കുറയ്ക്കാൻ നെല്ലിക്ക.
🍏🍎🍇🍉🍌🍋🍊🍐🍍🥭

ആഹാരം മരുന്നായി കഴിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് ആഹാരമായി കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും.
🥒🥬🥦🥑🫒🥕🌽🫑🌶️🍅

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries